Lullabee Account Deletion

English version below

Sletning af bruger profil

For at anmode sletning af din bruger profil hos Lullabee, kan du benytte dig af formen nedenunder, eller alternativt skrive en email til [email protected]. Så vil vi hurtigst muligt bestræbe svare igen med en bekræftelse af at brugeren, og alt data associeret, er slettet.

Deletion of user account

To request the deletion of your user account at Lullabee, you can either use the form below, or alternatively write an email to [email protected]. We will as quickly as possible write back with a confirmation of user deletion, and all data associated.